BUNGEE JUMPING – Štrbské Pleso

Popis: Skok na gumenom lane do hĺbky sedemdesiatich metrov
zo skokanského mostíka K-120 s prekrásnou okolitou panorámou
a nezabudnuteľným pocitom prekonania seba samého.

Technické parametre:

Miesto: Skokanský mostík K-120 na Štrbskom Plese.

Prevádzková doba: Od 1. 6. do 12. 10. 2014, každú sobotu a nedeľu
od 10:00 do 16:00. Pre skupiny (minimálne 10 osôb) zabezpečujeme zoskoky aj v iných termínoch počas celého roka.

Cena skoku: 30€

Doba prípravy: 10 min.

Počet inštruktorov: 3

Kapacita: 10 osôb/1 hod.

Využitie: Vhodné ako individuálna i tímová aktivita. Maximálny adrenalín
pri minimálnom riziku. Z psychologického hľadiska veľmi vážne rozhodnutie
o vykonaní niečoho výnimočného.