BUNGEE JUMPING – Štrbské Pleso

Popis: Skok na gumenom lane do hĺbky sedemdesiatich metrov
zo skokanského mostíka K-120 s prekrásnou okolitou panorámou
a nezabudnuteľným pocitom prekonania seba samého.

Technické parametre:

Miesto: Skokanský mostík K-120 na Štrbskom Plese.

Cena skoku: 30€

Doba prípravy: 10 min.

Počet inštruktorov: 3

Kapacita: 10 osôb/1 hod.

Využitie: Vhodné ako individuálna i tímová aktivita. Maximálny adrenalín
pri minimálnom riziku. Z psychologického hľadiska veľmi vážne rozhodnutie
o vykonaní niečoho výnimočného.